Naviate Daylight

Naviate Daylight

Automatisér dagslysberegninger direkte i Revit med Naviate Daylight og optimer dine designbeslutninger omkring indendørs belysning.

Få kontrol over dagslysberegningen i BIM-modellen og træf bedre beslutninger om indendørs belysning, vinduer, døre og andre elementer, der påvirker daglyset i en bygning.

Save time

Spar tid...

Naviate Daylight gør det let at finde ud af om dine rum opfylder kravene i Bygningsreglementet med rapporter på dit eget sprog og tydelig farvemarkeringer i BIM-modellen 

Increase control of your data

Få større kontrol med dine data...

supporterer det danske Bygningsreglement § 379 i forhold til Dagslys og dermed regler og bestemmelser om dagslysforhold

 

 

optimise workflows

Optimer arbejdsgange...

Analyse af døre og vinduers placering i BIMmodellerne. Validering af dagslys i dit Revit-workflow og automatiske opdateringer

 

Specielt til arkitekter

Automatiserer kontrol af dagslyskrav på basis af lokale standarder. Angiv det krævede minimumsforhold mellem vinduesareal og gulvareal for hvert rum, hvorefter plug-ins automatisk kontrollerer, om rummet opfylder de specificerede krav. Få et hurtigt overblik over, hvor meget dagslys hvert rum får, vurderet ud fra glasarealet i alle forhængte facader og vinduerne i hvert rum. I Naviate Daylight bruges gulvarealet i alle definerede rum i modellen til at definere det nødvendige gulvareal til beregning af dagslysarealforholdet og for at få angivet de enkelte rums omgivende vægge, vinduer og ruder.

Anvendte standarder i Naviate Daylight

 • Norske regler: Byggteknisk forskrift § 13-7. Lys
 • Svenske regler: Boverkets byggregler § 6.322 Dagsljus, og SS 914201
 • Danske regler: Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 18 1.2 
 • Hollandske regler: Bouwbesluit Afdeling 3.11 "Daglicht" i henhold til NEN 2057
 • LEED 2009 EQc8.1


Naviate Daylight supplerer Revit med funktioner til automatisk dagslyskontrol og understøttelse af beslutninger vedrørende dit integrerede BIM-design.

Book en gratis demo

Daylight

 • Scanner BIM-modellen og rapporterer overensstemmelse i forhold til minimumskravene om dagslysforhold

Produktivitet

 • Synkroniserer med Revits måleenheder
 • Tilføjer og gemmer automatisk værdier for dagslysarealforhold i hvert enkelt rum i Autodesk Revit-modellen

Samarbejde

 • Modtager oplysninger om krav til minimumværdier for dagslysarealforhold pr. rumareal
 • Bruger rummenes gulvarealer sammen med vinduer, døre og forhængte facaders glasarealer

Dokumentation

 • Viser resultatet af dagslysforholdet
 • Indsætter en dagslysindikator (Daylight Performance Indicator) på dashboardet til bygningens funktion (Building Performance Dashboard)

Relaterede produkter


Løsninger

Spacemaker

Spacemaker er cloud-baseret AI-software fra Autodesk, der giver dig mulighed for at skabe gennemtænkte og innovative forslag til by- og boligudvikling af høj kvalitet.

Læs mere