LCA til byggeriet

Livcyklusanalyse af bygninger

Livscyklusanalyse af bygninger

Vores LCA-ydelser til byggeriet hjælper dig med at analysere miljøpåvirkningen igennem hele bygningens livscyklus.
Vi adresserer Global Warming Potential (GWP) samt andre miljøpåvirkninger, og giver dig samitidigt mulighed for at analysere hvordan dine materialevalg påvirker CO2-udledningen.

Hvad er LCA og LCA byg?

LCA (Lifecycle Assessment) byg er en videnskabelig metode til at beregne bygningers miljøpåvirkning - også kaldet livscyklusanalyse af bygninger eller LCA analyse. Metoden hjælper dig med at reducere bygningers CO2-aftryk, opnå grønne bygningscertificeringer og overholde lovgivningen.

Vores ydelser indenfor LCA byg inkluderer One Click LCA suppleret med vores rådgivning, der hjælper dig med at analysere og træffe informerede beslutninger - fra koncept til detaljeret design, indkøb, brug samt nedrivning og genbrug af materialer.

Byggeriets miljømål omfatter også byggematerialer, og her har producenter imødekommet det stigende behov for at producere miljøvare-deklarationer (EPD) til at kvantificere og kommunikere materialers miljøpåvirkning igennem levetiden. Sammen med One Click LCA-eksperter tilbyder vi vores kunder en løsning, der understøtter oprettelsen af ​​3. parts verificerede EPD'er.

One Click LCA

One Click LCA, verdens førende leverandør af software til livscyklus-vurderinger (LCA), hjælper dig med at beregne og reducere miljøpåvirkningerne af dine bygninger, infrastruktur- og renoveringsprojekter. Løsningen giver dig samtidigt mulighed for at generere og udgive tredjepartsverificerede EPD'er.

Services

Vi har ekspertisen til at hjælpe virksomheder med at analysere og træffe informerede beslutninger omkring bæredygtighed igennem hele projektets livscyklus - fra idé til detaljeret design, indkøb, brug samt nedrivning og genbrug af materialer.