Bæredygtighed

Mod en CO2 neutral fremtid

Hos Symetri ønsker vi et bæredygtigt byggeri nu - og i fremtiden.

Vi har stor indsigt i, hvordan virksomheder kan træffe bedre miljømæssige beslutninger, og er altid på udkig efter nye måder at minimere byggeriets CO2-udledning.

Vores fokus er at hjælpe virksomheder med at reducere deres miljøpåvirkning ved at anvende værktøjer, der analyserer og beregner bygningers CO2-aftryk.

Vores erfarne bæredygtighedskonsulenter kan hjælpe dig med at integrere bæredygtigt design, drive grønne strategier samt udnytte digitale workflows, som mindsker omkostninger og CO2. 

Symetri hjælper dig med at bygge mere bæredygtigt

Efterspørgslen i byggebranchen er drevet af urbanisering og øgede lovgivningsmæssige krav til at bygge mere bæredygtigt.
Reduktion af energiforbrug er helt afgørende. Det samme gælder valg af byggematerialer samt begrænsning af affald.

Symetris ydelser indenfor bæredygtighed gør dig i stand til at tage bedre og mere gennemtænkte beslutninger i byggeprocessen.
Vi investerer konstant i vores egen teknologi for at skabe løsninger, der understøtter reduktion af CO2 i byggeriet.

Læs mere om vores ydelser nedenfor.

LCA TIL BYGGERIET

LCA TIL BYGGERIET

Symetri er global forhandler af One Click LCA, som er verdens førende leverandør af software til livscyklus-vurderinger (LCA). 

CO2 OPTIMERET DESIGN

CO2 OPTIMERET DESIGN

Planlægningsværktøjer til de tidlige faser hjælper dig med at forstå og vurdere CO2 fælder relateret til byggeproces og materialevalg.

SYMETRIS BIDRAG TIL FN'S GLOBALE KLIMAMÅL

Symetri støtter organisationer og målsætninger som 2030 Challenges, the Built Environment Declare, og FN's bæredygtighedsmål.

Som virksomhed har vi særligt fokus på disse seks globale mål, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel.

VIGTIGE BEGREBER

Dekarbonisering 

Processen med at reducere og kompencere kulstofemissioner til atmosfæren, fortrinsvis kuldioxid (CO2).

Kulstofaftryk

De drivhusgasser, der genereres af vores handlinger resulterende i globalt opvarmningspotentiale (GWP). Bygningers kulstofaftryk er summen af de drivhusgasser, der bliver genereret over bygningens levetid gennem opførsel, drift og nedrivning.

Drivhusgasser

Gasser i asmosfæren der holder på jordens varme. De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC, SF6 og NF3 som anvendes som fx kølemiddel).

GWP - Globalt opvarmningspotentiale

GWP-indexet udtrykker klimapåvirkningen over en årrœkke i forhold til CO2 og tager hensyn til gassernes levetid i atmosfœren således at CO2 kan sammenlignes med f.eks udledning af metan og lattergas.

Indlejret kulstof

Mængden af CO2 der er udlet i processen indtil en bygning er klar til brug. Dette omfatter alt fra råvareudvinding til produktion af materialerne, logistik og emissioner relateret til driften af maskiner under byggeprocessen.

Driftsmæssige kulstofudledning

Mængden af CO2 der er genereret over bygningens driftsfase ved opvarmning, elektricitet, ventilation, aircondition osv.

Net Zero

Henviser til at reducere udledningen af drivhusgasser til så tæt på nul som muligt, med eventuelle resterende udledninger genabsorberet fra atmosfæren af kulstoflagre som skove og havet.

LCA - Lifecycle assessment

En videnskabelig metode til at beregne bygningers eller produkters miljøpåvirkning. Metoden hjælper dig med at måle og reducere bygningers CO2-aftryk, opnå grønne bygningscertificeringer og overholde lovgivningen.

EPD - Miljøvaredeklaration

En miljøvaredeklaration, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. Offentlige EPD'er er tredjepartsverificerede, hvilket giver en troværdig og neutral vurdering af produkterne.

Mere om bæredygtighed i byggeriet

 

 

Nyheder

Symetri lancerer Naviate Zero

Naviate Zero imødekommer et presserende behov for at reducere indlejret kulstof og CO2 emissioner og give arkitekter og ingeniører mulighed for at beregne CO2-aftryk direkte i Revit-platformen og træffe informerede miljøbevidste beslutninger.

Læs mere