CO2 optimeret design

Værktøjer til reduktion af CO2

Planlægningsværktøjer til de tidlige faser hjælper dig med at forstå og vurdere CO2 fælder relateret til materialevalg. Værktøjerne giver dig samtidigt mulighed for at re-vurdere, hvordan du bygger.

Senere i projektet er mulighederne for at påvirke CO2-aftrykket mindre, men stadig markant, hvis man designer smart. For eksempel ved optimering af bygningsform, reduktion af energiforbrug samt brug af bæredygtige materialer og modificerbare planløsninger.

Vores ydelser inkluderer Autodesk- og One Click LCA-software samt rådgivning omkring bæredygtighed, der hjælper dig gennem hele byggeprojektet.

Autodesk Forma

Cloud-baseret AI-software, der giver arkitekter, byplanlæggere og ejendomsudviklere mulighed for at skabe gennemtænkte og innovative forslag til by- og boligudvikling af høj kvalitet.

One Click LCA Carbon Designer 3D

Reducer miljøpåvirkningen, før du begynder at tegne, og spar tid på C02-beregninger. Visualiser miljøpåvirkningen af dine designvalg på få minutter og vind flere projekter ved at optimere miljøpåvirkningerne i byggeriet livscyklus.

One Click LCA

One Click LCA er brugervenligt software til livscyklusvurdering (LCA), der hjælper dig med at beregne og reducere miljøpåvirkningerne af dine bygninger, infrastruktur- og renoveringsprojekter. Løsningen giver dig samtidigt mulighed for at generere og udgive tredjepartsverificerede EPD'er.

Services

Vi har ekspertisen til at hjælpe virksomheder med at analysere og træffe informerede beslutninger omkring bæredygtighed igennem hele projektets livscyklus - fra idé til detaljeret design, indkøb, brug samt nedrivning og genbrug af materialer.