GRØNNERE BYGGERI OG KONSTRUKTION

Bæredygtige byggerier for en fælles fremtid

Brug for øget bæredygtighed

Det er de innovative virksomheder, som skaber fremtiden for os alle. Og med dem er det de teknologiske fremskridt, som grønnere byggeri, renere transport og mere lean produktion, som vil sætte dagsordenen for at skabe en mere bæredygtig verden.

Bæredygtige byggerier for en fælles fremtid

Symetri’s løsninger optimerer kundernes arbejdsprocesser, håndterer byggedata, forenkler datahåndtering (BIM), og forbedrer kvaliteten gennem hele projektets livscyklus. Byggevirksomheder er udfordret som aldrig før, idet pris, tid og kvalitet er afgørende for succes. Med lean og BIM opnås lavere udviklings- og produktionsomkostninger og der anvendes færre materialer. Som virksomhed får I mere tid til de kreative opgaver, og kan dermed skabe endnu bedre resultater:

 • Æstetisk
 • Funktionelt
 • Økonomisk
 • Bæredygtigt

Bygninger i dag og for fremtiden bør være bæredygtige for at bevare deres værdi.

Bæredygtige BIM-løsninger nu og i fremtiden

Vi tilbyder software fra Autodesk, f.eks. RevitNavisworks og BIM360, tredjepartsløsninger og egen teknologi Naviate, så byggeriet kan opnå digitale byggeprocesser, større automatisering, bedre arbejdsgange og smartere bygninger, men også forbedrede modeller for en grøn og bæredygtig fremtid. BIM og digitalisering giver et væld af muligheder for at skabe bæredygtige løsninger på kort og langt sigt.

Der er en stærk vilje i branchen til at hjælpe med at løse aktuelle miljøudfordringer. Samtidig er der behov for klarere krav. Den største udfordring for digitaliseringen er at få alle aktørerne til at trække i samme retning. Vi er nødt til at se større interesse fra fagfolk til at arbejde mere sammen på tværs af discipliner og overveje de bedste resultater ikke kun for et enkelt projekt, men også for samfundet. Vi er nødt til gå forrest med nye byggemetoder, så målene nås hurtigere.
Per Carlsson
Per Carlsson
Director, Building and Infrastructur Nordic

Integrationer er værktøjet til fremtidens byg

Symetri udvikler og leverer løsninger, der er med til at gøre hele byggeindustrien mere miljøvenlig og bæredygtig. Vi har softwareløsninger, der reducerer fejl på byggepladser, og færre fejl resulterer i mindre byggeaffald, bedre logistik og en effektiv leanproces. Symetri har også software til digital informationslevering fra designmodel til produktionslinje (til f.eks. træ og armering), hvilket betyder mindre risiko for fejlproduktion og en affaldsfri byggeplads. Vores løsninger til digital levering af FDV-dokumentation bidrager til mere bæredygtig styring, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen samt optimering af bygningen i forhold til opvarmning, afkøling og udnyttelse af sensorteknologi. Vores værktøjer til energianalyse integreres direkte i designværktøjet, så valg af komponentløsninger kvalitetssikres allerede i den tidlige fase. Naviate Daylight er vores nyeste bæredygtige produkt, hvor byggeriet kan sikre korrekt udnyttelse af daglyset, så vi alle kan spare på kunstige belysning og dermed elektricitet.

Symetri støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Industri, innovation og infrastruktur (#9)
  der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet


 • Bæredygtige byer og lokalsamfund (#11) 
  vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • Klimaindsats (#13)
  inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser...

Det er de teknologiske fremskridt, som grønnere byggeri, renere transport og mere lean produktion, som vil sætte dagsordenen for, at skabe mere bæredygtigt byggeri. Hvis alle vil bygge efter bæredygtighedsprincipperne, bør projekterne være digitale gennem hele byggeprocessen og bygningernes livscyklus. Det er vores kerneforretning at sikre byggeriet en bæredygtig, digital transformation. 

Lad grøn innovation forme vores fælles ramme

Symetri støtter op om DGNB (bæredygtighedscertificeringen), da det er et kæmpeskridt i den rigtige retning, og andre standardiseringsmetoder som klassifikation. Når en bygnings CO2-fodaftryk skal måles korrekt og analyseres, bør kravet være, at komponenterne kommunikerer valideret og korrekt data. Designmodellerne kan beriges med korrekt BIM-data om materialers produktion, kapacitet og CO2-aftryk. En løsning er at starte med et eksisterende klassifikationsssystem i samspil med f.eks. Spine platformen til at håndtere datamassen, og så tilføje mere information til modellerne i sammenkædede data. Så vil I kunne spore informationen via sensorer og dermed bygningens CO2-aftryk i en "digital twin". Vi anbefaler også, at du læser denne analyse af bygnings- og materialepas fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Symetri ønsker at påvirke bæredygtighedsudviklingen hos jer, så vi sammen kan gøre en forskel. Modtag vores nyheder og invitationer til webinarer & events direkte i din indbakke.

Fordelene ved BIM og digitalisering

BIM parathed deles i dag op i niveauer fra 0-3, hvor tre er en fuldt implementeret digital proces. I Symetri taler vi også om det næste niveau (4), der handler mere om hele bygningens livscyklus. Niveau 0-3 refererer primært til byggeprocessen. Vi mener, det er vigtigt at planlægge allerede fra første fase, hvordan data håndteres fra vugge-til-vugge, herunder også kobling med Facility Management dvs. også under reparationer og vedligehold.

Sparer tid 

… ved at fjerne rutineopgaver.

Øger samarbejdet

… i alle faser af BIM-projektet.

Optimerer designet

… ved at kombinere BIM-modeller.

Giver bedre data

… som alle kan anvende i projektet. 

Blog

Autodesk Forma - en del af AEC Collection

10 november 2023

Skab bæredygtige og innovative forslag til by- og boligudvikling med Autodesk Forma - løsningen som kan købes selvstændigt, og som du automatisk har adgang til via AEC Collection. Læs mere om alle de smarte designfunktioner og hvordan Forma integrerer med øvrige Autodesk løsninger.

Læs mere
Blog

Autodesk Docs - løsningen der er inkluderet i din AEC Collection

24 april 2023

Har du en AEC-collection? Så har du automatisk adgang til Autodesk Docs, der giver dig mulighed for at gennemgå og sammenligne tegninger og modeller i skyen, hvilket optimerer samarbejdet i hele projektteamet. I denne blog gør vi dig klogere på de smarte funktioner i Autodesk Docs og AEC Collection.

Læs mere
Blog

Er du klar til at arbejde med landskabsdesign i 3D?

12 marts 2023

Selvom de fleste i byggebranchen for længst har taget BIM-modellen til sig, så skaber mange landskabsarkitekter stadig deres landskabsdesign i 2D. Er du én af dem?  I denne blog gør vi dig klogere på fordelene ved at arbejde i 3D og giver dig samtidigt et bud på en BIM-løsning designet specielt til landskabsarkitekter. 

Læs mere