Naviate Daylight

Naviate Daylight

Automatisér dagslysberegninger direkte i Revit med Naviate Daylight integrationen fra Symetri. 

Få kontrol med dagslysarealforhold i BIM-modellen for at træffe bedre beslutninger om indendørs belysning, vinduer, døre og andre elementer, der er med til at give det mest optimale daglys i en bygning.

Save time

Spar tid...

Naviate Daylight gør det let at finde ud af om dine rum opfylder kravene i Bygningsreglementet med rapporter på dit eget sprog og tydelig farvemarkeringer i BIM-modellen 

Increase control of your data

Få større kontrol med dine data...

supporterer det danske Bygningsreglement § 379 i forhold til Dagslys og dermed regler og bestemmelser om dagslysforhold

 

 

optimise workflows

Optimer arbejdsgange...

Analyse af døre og vinduers placering i BIMmodellerne. Validering af dagslys i dit Revit-workflow og automatiske opdateringer

 

Specielt til arkitekter

Automatiserer kontrol af dagslyskrav på basis af lokale standarder. Angiv det krævede minimumsforhold mellem vinduesareal og gulvareal for hvert rum, hvorefter plug-ins automatisk kontrollerer, om rummet opfylder de specificerede krav. Få et hurtigt overblik over, hvor meget dagslys hvert rum får, vurderet ud fra glasarealet i alle forhængte facader og vinduerne i hvert rum. I Naviate Daylight bruges gulvarealet i alle definerede rum i modellen til at definere det nødvendige gulvareal til beregning af dagslysarealforholdet og for at få angivet de enkelte rums omgivende vægge, vinduer og ruder.

Anvendte standarder i Naviate Daylight

 • Norske regler: Byggteknisk forskrift § 13-7. Lys
 • Svenske regler: Boverkets byggregler § 6.322 Dagsljus, og SS 914201
 • Danske regler: Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 18 1.2 
 • Hollandske regler: Bouwbesluit Afdeling 3.11 "Daglicht" i henhold til NEN 2057
 • LEED 2009 EQc8.1


Naviate Daylight supplerer Revit med funktioner til automatisk dagslyskontrol og understøttelse af beslutninger vedrørende dit integrerede BIM-design.

Book en gratis demo

Daylight

 • Scanner BIM-modellen og rapporterer overensstemmelse i forhold til minimumskravene om dagslysforhold

Produktivitet

 • Synkroniserer med Revits måleenheder
 • Tilføjer og gemmer automatisk værdier for dagslysarealforhold i hvert enkelt rum i Autodesk Revit-modellen

Samarbejde

 • Modtager oplysninger om krav til minimumværdier for dagslysarealforhold pr. rumareal
 • Bruger rummenes gulvarealer sammen med vinduer, døre og forhængte facaders glasarealer

Dokumentation

 • Viser resultatet af dagslysforholdet
 • Indsætter en dagslysindikator (Daylight Performance Indicator) på dashboardet til bygningens funktion (Building Performance Dashboard)

Relaterede produkter


Løsninger

CMMS Software Maintenance Connection

Med Maintenance Connection kan du organisere og strukturere alle dine aktiver i én brugervenlig CMMS løsning. Symetri rådgiver dig og sikrer en god implementering.

Læs mere
Løsninger

Autodesk Docs

Autodesk Docs er en online platform som kan bruges i alle af byggeriets faser til ledelse, designsamarbejde og dataadministration. 

Læs mere
Løsninger

Autodesk BIM Collaborate

Symetri tilbyder dette værktøj fra Autodesk, der effektiviserer samarbejde og koordinering omkring BIM-modellen og skaber øget bygbarhed. Løbende kollisionskontrol gør det muligt at opdage fejl tidligt i processen.

Læs mere