Kan du se fordelene i hurtig og nem klassifikation af store mængder BIM data?

Det kunne ingeniørfirmaet NCC Engineering, og de har benyttet Naviate Nexus til at hjælpe dem på Strandgade 7- et prestigeprojekt centralt i København med en større ombygning og udvendig renovering.  

Kan du se fordelene i hurtig og nem klassifikation af store mængder BIM data?

Mange virksomheder håndterer stadigvæk byggedata med manuelle processer, men det resulterer ofte i fejl. Deles fejlbehæftede projektfiler eller modeller, så kan det få store konsekvenser for projektets økonomi og tidsplan. Derfor anbefaler Symetri strukturering med en klassifikationsstandard til at skabe datastruktur og dermed sikre korrekt anvendt datapraksis. Hvis byggefirmaer benytter en løsning som Naviate Nexus til at klassificerer byggedata helt korrekt fra opstart, kan de undgå en masse misforståelser, miskommunikation og projektforsinkelser. 

Michela Boi Holmfred er teknisk designer hos NCC Engineering og har brugt Nexus Portal til at klassificere data på Strandgade 7 projektet i samarbejde med de andre rådgivere. Hun gennemgik på et TECH30 webinar deres anvendelse af Nexus Portal. Bygherres krav var i begyndelsen klassifikation med CSS, men IKT-kravet blev senere ændret til også at omfatte BIM7AA. NCC ønskede et værktøj, der kunne løse den udfordring hurtigt og nemt, og ønsket var også at tilføje miljøklasser (DGNB bæredygtighedscertificering).

NCC bruger Naviate Nexus på flere af deres projekter, da det hjælper med utvetydig kommunikation mellem alle parter på byggeprojektet og i modellerne. Løsningen er brugervenlig, effektiv og sikker og kan anvendes af designere, arkitekter, ingeniører og entreprenører til datastyring i 3D-modeller og projektfiler. Med kortlægning af data i Naviate Nexus ved hjælp af klassificering, typer og egenskaber skabes der en fælles datastruktur for hele projektteamet og man kan helt undgå manuelle - og meget tidskrævende - justeringsprocesser. Naviate Nexus forbedrer samarbejdet og kommunikationen og effektiviserer arbejdsgange.

Se en optagelse af Symetri’s TECH30 webinar om Naviate Nexus med NCC Engineering her.  

Denne Q/A er baseret på webinardeltagernes spørgsmål og konsulenternes svar

Q: Hvor nyt er Nexus?

A: Naviate Nexus er en videreudvikling af produktet Spine som oprindeligt blev udviklet i forbindelse med afprøvningen af Cuneco Classification System (CCS) i 2013.

Q: Hvordan betaler man licensmæssigt?
A: Naviate Nexus kan købes som 2 produkter. Det ene er et multi-bruger licens til Nexus Connector inklusiv plugin til Revit som gør det muligt at arbejde med flere klassifikationssystemer samtidig samt at anvende standardiserede egenskaber i Revit. Det andet produkt er en projektlicens som indeholder flere brugere og licenser til Nexus Connector alt efter størrelsen på projektet.

Et projekt åbner mulighed for at arbejde med data i Portalen, anvende filer fra Autodesk Construction Cloud og BIM360, oprette bygningsdelstyper, id-kodning og for at administrere hvilke egenskaber og klassifikationssystemer der kan arbejdes med i det enkelte projekt. Med en projektlicens kan du arbejde inden for det pågældende projekt direkte i Revit uden et behov for et særskilt licens til Nexus Connector.

Q: Kan Naviate skabe overblik over hvilke objekter, der ikke er klassificeret eller påført Id-koder?

A: Ja. Med Naviate Nexus til Revit kan man nemt få et overblik ved at anvende Consistency Check som kontrollerer modellen for hvilke objekter der mangler Klassifikation, Instans-Id, Type-Id eller eventuelt dubletter af Id-koder. I kombination med Naviate Accelerate er det nemt at oprette filtre, der viser denne information grafisk i modellen.

Q: Vil du vise et eksempel på ventilation?

A: Dette kan vises ved en demo, som kan bestilles her (gratis): Naviate Nexus 

Kontakt os gerne for mere information:

Nicolai Karved, Product Management Consultant, nicolai.karved@symetri.com 

Mark S. Brinkler, BIM-konsulent, mark.sung.brinkler@symetri.com

Henrik Munk Madsen, Business Area Manager AEC, henrik.munk.madsen@symetri.com 

Blog

Autodesk Forma - en del af AEC Collection

10 november 2023

Skab bæredygtige og innovative forslag til by- og boligudvikling med Autodesk Forma - løsningen som kan købes selvstændigt, og som du automatisk har adgang til via AEC Collection. Læs mere om alle de smarte designfunktioner og hvordan Forma integrerer med øvrige Autodesk løsninger.

Læs mere
Blog

Autodesk Docs - løsningen der er inkluderet i din AEC Collection

24 april 2023

Har du en AEC-collection? Så har du automatisk adgang til Autodesk Docs, der giver dig mulighed for at gennemgå og sammenligne tegninger og modeller i skyen, hvilket optimerer samarbejdet i hele projektteamet. I denne blog gør vi dig klogere på de smarte funktioner i Autodesk Docs og AEC Collection.

Læs mere
Blog

Er du klar til at arbejde med landskabsdesign i 3D?

12 marts 2023

Selvom de fleste i byggebranchen for længst har taget BIM-modellen til sig, så skaber mange landskabsarkitekter stadig deres landskabsdesign i 2D. Er du én af dem?  I denne blog gør vi dig klogere på fordelene ved at arbejde i 3D og giver dig samtidigt et bud på en BIM-løsning designet specielt til landskabsarkitekter. 

Læs mere