BIM FORUM 2024

MERE BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET

11. SEPTEMBER / 9.00 - 13:00 / DAC

BIM FORUM 2024

Omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri kræver handling nu.
Med tiltagende lovkrav, klimaudfordringer og en truet biodiversitet står byggeriet overfor en kæmpe opgave.
Men hvad skal der helt konkret til for at accelerere udviklingen?
Og, overser vi åbenlyse måder at reducere CO2 og bygge grønnere på?

På BIM Forum 2024 stiller vi skarpt på, hvordan du sætter turbo på arbejdet med bæredygtighed, opfylder lovkrav og tænker grønnere.
Vi kommer både ind på Byggeriets Handletanks anbefalinger for et mere bæredygtigt byggeri samt konkrete løsninger, der gør dig i stand til at reducere CO2, arbejde med materialepas, vælge klimaneutrale byggematerialer og drive byggeriet mere cirkulært.

BIM Forum afholdes den 11. september i Dansk Arkitektur Center.
Det er gratis at deltage.

Tilmelding

BIM Forum 2024 foregår hos Dansk Arkitektur Center (DAC). Dagen inkluderer kaffe, croissant, sandwich og sodavand. Det er gratis at deltage.

Tak for din tilmelding til BIM Forum 2024. Du vil modtage en bekræftelsesmail inden så længe. Hvis den mod forventning ikke når frem, bedes du tjekke dit spamfilter. Alternativt kan du kontakte Symetri på telefon: +45 28 29 98 16.

Med venlig hilsen

Symetri

PROGRAM

08:45
Registrering

Vi starter med kaffe og croissanter.

09:00
Velkomst

Symetri byder velkommen og fortæller om dagens program.

09:15
ANBEFALINGER TIL REDUKTION AF BYGGERIETS MILJØPÅVIRKNING

Ifølge Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal byggeriet gå forrest og drive en bredere, grønnere og mere vidtrækkende omstilling. Men hvilke handlinger skal der præcist til? Med udgangspunkt i handletankens anbefalinger fortæller Bjarke Fjeldsted om konkrete digitaliseringsprojekter, hvor Molio er den drivende kræft i arbejdet med reduktion af CO2.

10:00
NYE BANEBRYDENDE MÅDER AT REDUCERE CO2 PÅ

Kan man tænke mere kreativt når det gælder bæredygtige tiltag? Hør hvordan Henning Larsen arbejder med ressourcebevidst design i deres byggeprojekter. Signe Kongebro fortæller både hvordan arkitektfirmaet har haft held med at tænke grønnere og viser eksempler på forskellige initiativer, der har haft afgørende betydning for deres arbejde med CO2-optimeret design.

10:30
Pause
10:45
VIGTIGHEDEN AF BÆREDYGTIGE BYGGEMATERIALER

Det kan være svært at overskue de klimamæssige konsekvenser af produkt og materialevalg i byggeprocessen. Med AI-funktionerne i LCA- og EPD-værktøjerne One Click LCA og Naviate Zero, kan du imidlertid visualisere og beregne effekten af dine produkt- og materialevalg, så det bliver tydeligt, hvordan de påvirker bygningens CO2 aftryk. Nicolai Karved viser en demo af løsningerne og fortæller hvordan de fungerer i praksis.

11:15
ARTELIAS ARBEJDE MED LCA OG BÆREDYGTIGHED

Hvordan arbejder du som firma lettest med LCA-beregninger og bæredygtige byggematerialer? Hør hvilke erfaringer Artelia har gjort sig, når Eva Neel Bacher fortæller, hvordan de har anvendt LCA-værktøjet One Click LCA til at fremme bæredygtigheden i deres byggeprojekter og hvilke indsigter, de har fået undervejs i processen.

11:45
Pause
12:00
BÆREDYGTIGHEDSPROCESSER PÅ TVÆRS AF VÆRDIKÆDEN

Byggebranchen står over for store udfordringer med at håndtere og implementere bæredygtighedskrav og EU-taksonomi. Hør Jesper Ring fortælle, hvordan værktøjer som Openframes digitale platform og den kommende OpenCirc-database effektivt kan tackle disse udfordringer ved at lette samarbejdet og dele viden om bygninger, materialer og komponenter på tværs af aktører i byggeriet.

12:30
Afslutning og spørgsmål 

Stil spørgsmål til talerne og hør, hvordan de perspektiverer dagens tema.

12:45
MØD UDSTILLERNE

Grib en sandwich og tag en snak med vores udstillere. Du kan bl.a. møde One Click LCA, Naviate og Autodesk.

Talere

Bjarke Fjeldsted

Bjarke Fjeldsted

Chief Product Officer, Molio

Bjarke har siden 2020 arbejdet for Molio, hvor han har ansvaret for at udvikle nye og eksisterende digitale produkter og værktøjer, der skal være med til at øge effektiviteten og produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. På BIM Forum gør han os klogere på Byggeriets Handletanks anbefalinger mod et mere bæredygtigt byggeri og fortæller om konkrete digitaliseringsprojekter, hvor Molio er den drivende kraft i arbejdet med reduktion af CO2.

Signe Kongebro

Signe Kongebro

Global Design Director & Partner, Henning Larsen

Signe er stifter af Henning Larsens bæredygtighedsafdeling, og har siden 2008 været en del af arkitektfirmaets ledelse. Med sin store viden om bæredygtighed i byggeriet og ressourcebevidst design er Signe en af drivkræfterne bag det stigende fokus på bæredygtigt byggeri i branchen.

Nicolai Karved

Nicolai Karved

Lead Technology Analyst, Symetri

Nicolai Karved har igennem en årrække arbejdet i Symetris Naviate-team, hvor han har været med til at drive udviklingen af EPD- og LCA-værktøjet Naviate Zero. På BIM Forum viser han, hvordan du kan visualisere og beregne effekten af dine produkt- og materialevalg, så det bliver tydeligt, hvordan de påvirker bygningens CO2 aftryk. 

Eva Neel Bacher

Eva Neel Bacher

Rådgivende ingeniør, Artelia Danmark

Eva har siden 2021 arbejdet hos Artelia Danmark, hvor hun fungerer som deres bæredygtighedskonsulent.
På BIM Forum kommer Eva til at fortælle om, hvordan Artelia har anvendt LCA-værktøjet One Click LCA til at fremme bæredygtigheden i deres byggeprojekter og hvilke indsigter, de har fået undervejs i processen.

Jesper Ring

Jesper Ring

CEO & co-founder, Openframe

Jesper Ring er en efterspurgt ekspert og visionær taler, når det gælder bæredygtighed. Han har igennem årene været tovholder og pennefører for utallige tiltag og dokumenter, der fremmer grønt byggeri. Han er samtidig en af grundlæggerne bag Openframe, en innovativ digital platform, der gør det muligt for aktører i byggeprojekter at arbejde professionelt, effektivt og konsekvent med bæredygtighed.

Henrik Munk Madsen

Henrik Munk Madsen

Business Area Director AEC, Symetri

Henrik Munk Madsen vil fungere som moderator på BIM Forum. Henrik har stor erfaring med salg og implementering af digitale løsninger i byggebranchen og glæder sig til at byde alle velkommen.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende BIM Forum 2024.