Byggeindustrien er en gigantbyrde for klimaet, men

Sammen kan vi øge bæredygtigheden

En mere digitaliseret byggeproces giver ikke kun muligheder for større automatisering, bedre arbejdsgange og smartere bygninger, men også forbedrede modeller for en grøn og bæredygtig fremtid for hele industrien.

Sammen kan vi øge bæredygtigheden

 Hele 39 procent af al energirelateret CO2-udledning stammer fra byggeindustrien, så der skal handles hurtigt. Symetri støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, da det er vores kerneforretning at sikre byggeriet en bæredygtig digital transformation.

“Der er en stærk vilje i branchen til at hjælpe med at løse aktuelle miljøudfordringer. Samtidig er der behov for klarere krav. Den største udfordring for digitaliseringen er at få alle aktørerne til at trække i samme retning. Vi er nødt til at se større interesse fra fagfolk til at arbejde mere sammen på tværs af discipliner og overveje de bedste resultater ikke kun for et enkelt projekt men også for samfundet. Vi er nødt til gå forrest med nye byggemetoder, så målene nås hurtigere”, forklarer Per Carlsson, Director, Building and Infrastructur Nordic, Symetri.

Hvis alle skal bygge efter bæredygtighedsprincipperne, skal projekterne være digitale gennem hele byggeprocessen og bygningernes livscyklus.

Bæredygtige BIM-løsninger nu og i fremtiden

Symetri’s løsninger optimerer kundernes arbejdsprocesser, håndterer byggedata, forenkler datahåndtering (BIM), og forbedrer kvaliteten gennem hele projektets livscyklus. Med lean og BIM opnås helt overordnet lavere udviklings- og produktionsomkostninger, og der anvendes færre materialer. Dermed frigives tid til de kreative opgaver, og skabes bedre resultater æstetisk, funktionsmæssigt, økonomisk og bæredygtigt.

Designmodellerne kan beriges med korrekt BIM-data om materialers produktion, kapacitet og CO2-aftryk. Symetri støtter op om DGNB (bæredygtighedscertificeringen), da det er et kæmpeskridt i den rigtige retning, og andre standardiseringsmetoder som klassifikation. Når en bygnings CO2-fodaftryk skal måles korrekt og analyseres, bør kravet være, at komponenterne kommunikerer valideret og korrekt data.

Læs mere

Med BIM og Build 4.0 kan byggeprocesser strømlines og dermed øge produktiviteten. Der bygges hurtigere og mere omkostningseffektivt, hvilket i sidste ende reducerer CO2-udledningen. Ved at fokusere på BIM og digitale processer hjælper Symetri byggeriet med at arbejde smartere, så sikkerhed og kvalitet forbedres, mens risiko, spild og omkostninger reduceres. På sigt kan de fleste omkostninger halveres, og produktiviteten fordobles, når BIM og digitale processer implementeres fuldt ud i hele livscyklussen. Det er de teknologiske fremskridt, som grønnere byggeri, renere transport og mere lean produktion, som vil sætte dagsordenen for, at skabe mere bæredygtigt byggeri.

Læs mere

Nyheder

Symetri ekspanderer i Danmark

30 november 2023

Symetri har med virkning fra 1. december 2023 opkøbt Autodesk forhandler ITL (Inside the Lines) fra HLM Group med henblik på at styrke sin position på det danske marked.

Læs mere
Nyheder

Symetri gør det let for dig at designe og bygge bæredygtigt

11 oktober 2023

Det behøver ikke at være svært at opfylde nuværende og kommende klimalovgivning. Med One Click LCA, verdens førende software til livscyklusvurderinger (LCA), samt Naviate Zero, Symetris bæredygtigheds-plugin til analyse af materialevalg, er du godt på vej.

Læs mere