Naviate Autopath

Naviate Autopath

Brugervenligt modul til sporing af køretøjer. Definer et køretøjs bane, og tilpas designet derefter. 

Analyse af et køretøjs bane

Naviate Autopath er en professionel løsning til drejebaneanalyse, dvs. analyse af et køretøjs bevægelser gennem sving og under kørslen. Naviate Autopath anvendes af ingeniører, arkitekter og byplanlæggere til transport- og infrastrukturprojekter. 

Autopath bruges til analyse af et køretøjs manøvrer på veje, i vejkryds, i rundkørsler, på parkeringspladser, på byggepladser, i lufthavne, ved læsseramper m.m. Autopath leveres med skandinaviske køretøjstyper og med køretøjer, der opfylder kravene i AASHTO-standarden, men du kan også selv definere specialkøretøjer som kranvogne, teleskoptrailere og meget andet. 

Interaktiv analyse

Naviate Autopath omfatter flere interaktive metoder til analyse af køretøjers manøvrer under kørslen baseret på algoritmer for køretøjets hastighed, vejens overhøjde, sidefriktion og venderadius. Programmet understøtter desuden analysesimuleringer af flere køretøjer på samme bane. 

Analysen af et køretøjs vandrette og lodrette drejebane i Autopath kan knyttes til vejens midtlinje, vejkanten, vejkurven eller en hvilken som helst anden brugerdefineret linje, polylinje eller linjeføring. Ønskede forskydninger kan angives for køretøjets forreste eller bageste aksel. Drejebaneanalysen opdateres dynamisk, hver gang køretøjets bane ændres. 

EasyDrive-analysemetoden omfatter forudsigelse af køretøjets sving ved kørsel fremad eller bagud med mulighed for "fuld lås ved stop"” til vanskelige manøvrer. Du kan desuden arbejde med tidligere oprettede analyser ved enten at redigere en eksisterende analyse eller ved at arbejde videre med den og tilføje nye oplysninger. 

Bestil tid til en demonstration

Autopath

  • EasyDrive 
  • Køretøjsbibliotek 
  • Rapport 

Produktivitet

  • Opret underliggende overflader 
  • Opret hældnings-, skrånings- og faldmønstre 
  • Opret koordinatmarkører 

Samarbejde

  • Naviate-egenskaber 
  • Projekt 
  • Find og erstat koder og værdier fra underenheder 

 

 

Save time

Spar tid... 

med EasyDrive 

 

Increase control of your data

Få større kontrol med dine data... 

med intelligente rapporteringsfunktioner 

 

 

optimise workflows

Optimer arbejdsgange... 

med et stort bibliotek over køretøjer 

 

Relaterede produkter


Løsninger

Civil 3D

Civil 3D® understøtter BIM (bygningsinformationsmodellering) med avancerede funktioner til byggeteknisk design og konstruktionsdokumentation.

Læs mere
Løsninger

Naviate Road

Få adgang til skabeloner og indstillingsfiler, der opfylder lokale standarder, og anvend funktioner, der gør det endnu mere effektivt at arbejde med Civil 3D. 

Læs mere
Løsninger

Naviate Traffic

Få et omfattende bibliotek med færdselstavler og et dynamisk værktøj, så du kan udarbejde dine egne vejskilte. Dynamiske vejmarkeringer oprettes med udgangspunkt i objekter, der oprindeligt er oprettet i Civil 3D. 

Læs mere