Visedo Oy invests in Sovelia PLM to ensure the management of data and quality of documentation

Visedo

With Sovelia PLM Visedo secures product information management, quality of documentation and to have a PLM solution ready for the future in a rapidly growing business.

A Finnish technology leader in high efficiency hybrid and full electric vehicle solutions, Visedo Oy invests in Symetri’s PLM solution Sovelia to secure product information management, quality of documentation and have a PLM solution ready for the future in a rapidly growing business.

Visedo Oy is technology leader in high efficiency hybrid and full electric vehicle solutions, designing and manufacturing state-of-the-art drive trains for heavy duty requirements and optimal performance. In the recent years Visedo has grown rapidly to become one of the leading electro-mobility providers on sea and land. With the investment in a PLM solution, the company wants to improve their internal processes; save time, get consistency and quality to data and projects. Soveliaalso supports the high quality and consistency demands of documents in the Marine industry required by EU.

“Visedo has chosen Sovelia Lean PLM as we feel that this solution can fulfill Visedo’s needs in the management and quality assurance of product data, save time in business processes and have a solution that meets both today’s and the future requirements when our business grows,” says company’s Director of Engineering Ville Naumanen.

Relaterede cases


Udnyt alle fordelene ved BIM med klassifikation af data

Det nye OUH (Odense Universitetshospital) er hidtil det største nybyggede sygehusprojekt i Danmark. Det er et offentligt byggeri, hvilket betyder, at det for projektet er et lovkrav at BIM-modeller klassificeres jf. IKT-bekendtgørelsen 118 af 06-02-2013.

Læs mere

Arkitekters digitale agenda og IKT-krav

Hvordan skaber I et sammenhængende projektmateriale, som lever op til de krav, der stilles fra fx AB18 & YBL18? - Det er tid til at få den digital agenda på tegnebrættet og se på softwareløsningers muligheder for at skabe ”entydighed” og ”sammenhæng” imellem model, tegninger, beskrivelser og tilbudsliste.

Læs mere