Arkitekters digitale agenda og IKT-krav

Elgaard Arch

Hvordan skaber I et sammenhængende projektmateriale, som lever op til de krav, der stilles fra fx AB18 & YBL18? - Det er tid til at få den digital agenda på tegnebrættet og se på softwareløsningers muligheder for at skabe ”entydighed” og ”sammenhæng” imellem model, tegninger, beskrivelser og tilbudsliste.

Elgaard Arch arbejder med kulturarv i bevaringsværdige bygninger og restaurering af historiske bygninger, og deres IKT og BIM-ansvarlige, William Celliers har mere end 18 års erfaring. De bruger BIM SHARK til at sikre tryghed i projektet og ensrette data. Klassifikation og identifikation skal være” identisk” i modeller, tilbudslister, beskrivelser og tegniner - eller de skal som minimum tale sammen. BIM SHARK nedbryder barriererne mellem de tre discipliner. Renovationen af Bredgade 40 er blot et af de projekter, hvor BIM SHARK er blevet brugt med BIM7AA som klassifikationsstandard til udbudsmateriale, så de forskellige entreprenører kan få et komplet og godt overblik over projektet. 

Virksomheder kan med fordel sætte et større fokus på den digital agenda indenfor byggeri og infrastruktur og især indenfor egne vægge. De digitale IKT-krav bliver flere og flere – f.eks. kravet til klassificeret og ensrettet data. Mange rådgivere og projekterende kæmper også med at efterleve kravet om ”entydighed” og ”sammenhæng”. Og 45% benytter ikke en softwareløsning til dette, selvom det kunne lette arbejdet betydeligt, som det har gjort for Elgaard Arch, hvor William Celliers driver den digital indsats – helt overordnet 3D projektering, Revit, BIM og IKT. 

Det er en udfordring for mange rådgivere, at nogen er gode til Revit-modellerne, nogen til beskrivelser og nogen til tilbudslister, men meget få er gode til alle tre. Og så sker der fejl i overleveringen. Og processen er meget sjældent linær – der er alle mulige faktorer, som påvirker processen. Elgaard fik leveret en eksisterende model af Bredgade 40, og Revit-modellen er blevet synkroniseret op i BIM SHARK, hvorefter bygningsdele er blevet tagget. Williams team har efterfølgende omdøbt typer (typekoder), hvilket er utroligt nemt at gøre direkte i softwaren. Det har på dette projekt været ekstremt vigtigt, at der er sammenkobling mellem bygningsdele, tilbudslister og tegninger, så de ikke skulle ind og tilrette tre steder. At de har kunnet gøre det ét centralt sted er en de facto kvalitetssikring af projektet.

Symetri rådgiver om løsninger til digitalisering af byggeprojekter og IKT-krav. Kontakt os gerne for en personlig demo af BIM SHARK og rådgivning, om jeres konkrete behov for digitale redskaber.

 

 

Udfordringer

  • Strammere IKT-krav f.eks. beskrevet i AB18 & YBL18 
  • Siloer og fejl i fildeling

Løsninger

  • Klassifikation og identifikation skal være identisk i modeller, tilbudslister, beskrivelser og tegninger 
  • Linke dokumenter med modeller ét central sted

Fordele

  • Ensretning af BIM-data
  • Kvalitetsikring af projektmateriale

Relaterede cases


Udnyt alle fordelene ved BIM med klassifikation af data

Det nye OUH (Odense Universitetshospital) er hidtil det største nybyggede sygehusprojekt i Danmark. Det er et offentligt byggeri, hvilket betyder, at det for projektet er et lovkrav at BIM-modeller klassificeres jf. IKT-bekendtgørelsen 118 af 06-02-2013.

Læs mere

The City of Helsinki - Pioneers introducing BIM

When designing professional kitchens for the 650 professional and public kitchens in Helsinki, there was no doubt in the minds of the architects Seppo Kupari, the designer and Mikko Soininvaara, the BIM Manager from the city of Helsinki’s Public Works Department, that they had to make the transition from 2D to 3D and BIM.

Læs mere