Skab innovative og grønne by- og boligområder med Spacemaker

Med det iterative AI designværktøj Spacemaker kan du analysere dagslys, støjpåvirkning, friareal, vind, termisk komfort m.m. mens du skitserer. 

Skab innovative og grønne by- og boligområder med Spacemaker

Hør hvordan Spacemaker kan anvendes til at træffe de rigtige design-beslutninger fra starten og skabe bæredygtige forslag til bolig- og byrum af høj kvalitet, og hvordan bedre data skaber bedre arkitektur og bedre forretning.

v. Even Olstad, Arkitekt & Technical Sales Subject Matter Expert, Autodesk

Articles

Bliv klar til de nye klimakrav

26 september 2022

Hør hvilke konsekvenser og perspektiver de nye klimakrav har for byggebranchen og hvordan det nyoprettede videnscenter VCBK – under bolig og planstyrelsen, kan hjælpe dig med at opbygge kompetencer og viden om bygningers klimapåvirkninger.

Læs mere
Articles

Byg bæredygtig og overhold kommende lovkrav

26 september 2022

Hvad er tendenserne indenfor bæredygtighed i byggeriet? Og, hvordan muliggør digitale løsninger et mere bæredygtigt byggeri med overholdelse af lovgivning og certificeringer? Hør Jesper Rings perspektiver på fremtidens byggeri - og oplev hvordan du nemt og effektivt kan styre bæredygtighedsprocessen og overholde de strammere krav på området ved hjælp af den digitale platform Frame.

Læs mere